Projekt UE

Tytuł Projektu:

Opracowanie i przygotowanie do komercjalizacji innowacyjnego urządzenia o nazwie ECOSTAT ECO wraz z aplikacją ECO App, które są dedykowane obsłudze folii grzewczych na podczerwień.

 

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie oraz przygotowanie do wprowadzenia na rynek inteligent- nego urządzenia o nazwie ECOSTAT ECO wraz z dedykowaną mu aplikacją mobilną ECO App. Urządzenie to będzie korzystać z technologii Internetu Rzeczy (IoT), umożliwiając zintegrowaną kontrolę nad innowacyjnym systemem ogrzewania – foliami grzewczymi działającymi na podczerwień, ekonomiczniejszą alternatywą dla pomp ciepła i innych systemów grzewczych. Kluczowym celem ECOSTAT Eco i aplikacji ECO App jest wykorzystanie zaawansowanych algorytmów w celu zredukowania zapotrzebowania na moc czynną w budynku, jak również efektywnej optymalizacji zużycia energii elektrycznej. Dodatkowo, urządzenie będzie posiadało algorytm mający na celu minimalizację przekazywania nadwyżek energii, pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych, do ogól- nej sieci energetycznej. Do osiągnięcia tych celów opracowywane urządzenie będzie analizować i uczyć się na różnorodnych danych, takich jak min.: preferencje oraz nawyki użytkowników odnośnie spędzania czasu w konkretnych pomieszczeniach o konkretnych godzinach, bieżące zużycie i obciążenie energetyczne budynku, efektywność i ilość produkcji energii z paneli fotowoltaicznych, geolokalizacji użytkowników, specyfikę termoizolacyjną budynku na podstawie analizy tempa zmian temperatur w pomieszczeniach (szybkość ogrzewania czy wychładzania), a także prognozy pogodowe. Opracowywane urządzenie poprzez osiągnięcie tych celów ma przyczynić się do od- ciążenia sieci energetycznej, minimalizacji straty generowanej energii przez instalację PV, pro mowania ekologicznych i energooszczędnych form ogrzewania oraz zapewnienia użytkownikom opracowywanego urządzenia komfortu życia i istotnych oszczędności zużycia energii elektrycznej.

 

Zakres projektu, cele projektu, zadania w projekcie, efekty, rezultaty projektu:

Zadanie (1) „Opracowanie docelowego układu elektronicznego urządzenia ECOSTAT ECO oraz
projektu UI/UX, frontendu i backendu aplikacji mobilnej ECO App wraz z niezbędnymi integracjami z miernikami energii elektrycznej i inwerterami PV.”

Prace mające na celu przekształcenie koncepcji i pierwszego prototypu urządzenia ECOSTAT ECO z poziomu TRL 6 do TRL 9. Ostateczna wersja urządzenia ma oferować następujące funkcjonalności:
– Obsługi folii grzewczych o łącznej powierzchni min. 48 m2, przy folii grzewczej 150W (maks. obciążenie 32A)
– Regulacji temperatury min.: +/- 0,5°C
– Histereza pomiarowa (zakres nieczułości) w zakresie min.: 0,5°C-2°C (regulowana w zakresie temp. 0°C-40°C)
– Sensor temp. położonej na folii grzewczej powierzchni dla bezpieczeństwa
– Sensor monitorujący temp. otoczenia
– Stopień ochrony: IP20
– Zakres zasilania: 95V-240V
– Montaż w okrągłej puszce podtynkowej, mogącej być w pełni ukrytej w ścianie budynku -Integracja: Apple HomeKit, Alexa, Google Home
– Łączność Wi-Fi

Zakupy w ramach zadania:

Stacja lutownicza
Stacja na gorące powietrze
Mikroskop do lutowania
Piec do lutowania rozpływowego
Drukarka 3D w technologii FDM 3 szt
Materiały elektroniczne (zad 1)
Materiały do prototypowania (zad 1)
Maszyna wirtualna w chmurze
Baza danych

Rezultat realizacji zadania i sposób pomiaru rezultatu zadania: 

Rezultat 1: Opracowanie funkcjonalnego urządzenia ECOSTAT ECO na poziomie TRL 7
Sposób pomiaru: Funkcjonalne urządzenie, zintegrowane z aplikacją, posiadające zaplanowane do
opracowania funkcjonalności (chyba, że na etapie prac, któraś z funkcji okaże się zbędna).

Rezultat 2: Opracowanie funkcjonalnej aplikacji mobilnej ECO App.
Sposób pomiaru: Funkcjonalna aplikacja, posiadająca zaplanowane do opracowania funkcjonalnoś-
ci i UI/UX (chyba, że na etapie prac, któraś z funkcji okaże się zbędna). 

 

 

Zadanie (2) „Opracowanie rozszerzonych funkcjonalności aplikacji mobilnej ECO App oraz przeprowadzenie badań urządzenia ECOSTAT ECO w różnych warunkach i konfiguracjach w celu wykonania prac optymalizacyjnych.”

Opracowanie aplikacji mobilnej o nazwie ECO App, zintegrowanej z urządzeniem ECOSTAT o szeregu funkcjonalności:
– Algorytm umożliwiający redukcję zapotrzebowania na moc czynną w budynku poprzez inter- wałowe ogrzewanie pomieszczeń zgodnie z priorytetami użytkownika.

– Szereg algorytmów optymalizujących zużycie energii elektrycznej w obiekcie: Algorytm Analizu- jący Obciążenie Energetyczne Budynku, Algorytm Minimalizujący nadwyżki Instalacji PV, Algorytm Określający Geolokalizację Użytkowników, Algorytm Diagnostyczny Termoizolacji Budynku, Algorytm Inteligentnego Planowania Ogrzewania oraz Algorytm Adaptujący się do Preferencji Użytkownika
– Integracji z falownikami PV
– Zintegrowanie z urządzeniami monitorującymi aktualne zużycie i obciążenie energią w budynku -Funkcję monitorowania ilości energii elektrycznej zużywanej przez system grzewczy
– Bazowe opcje, takie jak ustalanie harmonogramów ogrzewania, przyporządkowywanie urządzeń do konkretnych pomieszczeń itp.

Zakupy w ramach zadania:

Materiały elektroniczne (zad 2)
Materiały do prototypowania (zad 2)


Rezultat realizacji zadania i sposób pomiaru rezultatu zadania:

Rezultat nr 1: Funkcjonalne urządzenie ECOSTAT ECO na poziomie TRL 8
Sposób pomiaru: Raport z badania w warunkach w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w celu
weryfikacji działania urządzenia.

Rezultat nr 2: Publikacja aplikacji ECO App w Apple Store i Google Play Store
Sposób pomiaru: Aplikacja obecna w Apple Store i Google Play Store, posiadająca zarówno podsta-
wowe jak i rozszerzone funkcjonalności (chyba, że na etapie prac, któraś z funkcji okaże się zbędna). 

 

 

Zadanie (3) „Opracowanie procesu pro- dukcyjnego, łańcucha dostaw komponentów elektronicznych oraz przetestowanie pier- wszych wersji urządzenia ECO- STAT ECO w operacyjnych i rzeczywistych.”

Realizacja szerokiego zakresu prac dedykowanych przygotowaniu nowo opracowywanego urządzenia oraz aplikacji do wprowadzenia na rynek. Kluczowe działania w tym zakresie:

-Testy i analizy urządzenia ECOSTAT ECO i aplikacji ECO App w warunkach – symulowanych, zbliżonych do rzeczywistych, operacyjnych, rzeczywistych.
– Opracowanie optymalnego procesu produkcyjnego
– Opracowanie strategii marketingowej
– Pogłębianie współpracy z obecnymi partnerami oraz aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie nowych.

Zakupy w ramach zadania:

Materiały elektroniczne (zad 3)
Materiały do prototypowania (zad 3)

Certyfikacja


Rezultat realizacji zadania i sposób pomiaru rezultatu zadania:

Rezultat nr 1: Funkcjonalne urządzenie ECOSTAT ECO na poziomie TRL 9 gotowe do pierwszej
sprzedaży z wystawioną deklaracją zgodności CE
Sposób pomiaru: Przeprowadzenie badań pierwszych wersji produktu (ECOSTAT ECO + ECO App)
w warunkach operacyjnych oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek w celu uzyskania w pełni
funkcjonalnego urządzenia gotowego do sprzedaży z wystawioną deklaracją zgodności CE. 

 

Grupy Docelowe:

Spośród klientów bezpośrednich (B2C) są to:

(1) Osoby fizyczne, które są w trakcie planowania, rozpoczynania lub już budują swój dom. Podczas budowania domu badają jakie ogrzewanie wybrać. Decydują się na wybór ogrzewania foliami grzewczymi na podczerwień ze względu na zrealizowaną na własną ręke analizę często popartą rozmowami z różnymi dystrybutorami lub instalatorami tej technologii. W następnym kroku kon- taktują się z dystrybutorem lub lokalną firmą montującą ten system grzewczy w celu pozyskania oferty na instalację i termostaty.

– Wielkość grupy klientów: Rocznie według GUS’u w 2022 oddano 110 00 budynków jednorodzin- nych do użytku, więc można oszacować, że ta grupa jest tej wielkości.
– Preferencje: Jak największa ekonomika dobieranego systemu grzewczego.

(2) Osoby fizyczne, które już korzystają z folii grzewczych na podczerwień i planują zmienić system sterowania, stanowią również istotną grupę klientów. Analiza rynku wykazała, że większość z nich nie jest zadowolona z obecnie używanych systemów sterowania, uznając je za bardzo awaryjne. Prob- lemy te często wynikają z używania chińskich aplikacji sterujących, których niedokładna histereza pomiarowa utrudnia precyzyjne ustalenie ostatecznej temperatury w pomieszczeniach. Dodatkowo, badania przeprowadzone wśród dystrybutorów ujawniły, że najczęściej zgłaszanymi problemami przez ich klientów są właśnie kwestie związane z działaniem termostatów.

– Wielkość grupy: Brak jest szczegółowych danych, lecz korelując udział folii grzewczych w rynku wg. raportów PIUG “Rynek urządzeń grzewczych w Polsce” 2019-2022 z raportami GUS w tych latach, stan na 2022 to 9300 budynków, więc można oszacować, że ta grupa jest tej wielkości.
– Preferencje: Zwiększenie komfortu użytkowania i ekonomiki posiadanego systemu grzewczego.

Produkt ECOSTAT Eco wraz z ECO App dzięki algorytmom optymalizującym zużycie energii dla obydwu tych grup jest bezkonkurencyjny w stosunku do konkurencyjnych termostatów.

Spośród klientów pośrednich (B2BC) są to:

(1) Dystrybutorzy oraz instalatorzy folii grzewczych na podczerwień reprezentują istotne ogniwo w łańcuchu dystrybucji naszego produktu. Na podstawie analizy finansowej siedmiu czołowych firm w branży, udało nam się stworzyć precyzyjny model prognostyczny rynku folii grzewczych na podczer- wień w Polsce. W 2021 roku rynek ten był wart 160 milionów PLN. Natomiast opracowana prognoza bazująca na wskaźniku CAGR na poziomie 39% w okresie od 2017 do 2028 roku (obliczonym z danych z SF 2017-2021), pokazuje, że w 2028 rynek ten będzie wart 400 milionów PLN. Wprowadze- nie naszego produktu na rynek, a tym samym wyeliminowanie obecnych ograniczeń technologii folii grzewczych na podczerwień (dzięki wprowadzeniu algorytmu minimalizującego zapotrzebowanie na moc czynną), pozwoli na jeszcze większe wzrosty tego rynku, co jest zdecydowanie pożądane przez tą grupę klientów.

 

 

 

Wartość projektu: 765 891,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 705 700,00 PLN
Dofinansowanie UE: 599 845,00 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie